Cheminis elementas - žmona

Paskelbė milijonierius.lt 8 March 2013 | 0 Komentarai

Žymės: ,

Žmona - padaras kaprizingas ir reikalauja specialių laikymo sąlygų.
Jei jūs tokių sąlygų neturite, geriau apie žmonos laikymą net negalvoti.
   Jei žmonos išlaikymo eksplotacinės išlaidos pradeda viršyti jūsų
pajamas, tokią žmoną reikia tuojau pat pakeisti į labiau ekonomišką
modelį.
Jokiu būdu nebandykite perdaryti žmoną patys - tai gali sąlygoti jos gedimą.
Konstruktyvus žmonos trūkumas yra tas, kad ji neturi garso išjungimo
mygtuko. Žmoną rinktis reikia labai atidžiai, nes paimti egzemplioriai
atgal nepriimami ir piniginės kompensacijos už juos jūs negausite.
Geriausia rinktis jaunus ir sveikus egzempliorius, nes jie turi
aukštesnį darbingumo lygį. Žmonos maistas turi būti skirtingas,
praturtintas vitaminais ir mikroelementais. Ypač žmonai naudingi
vitaminai A, B, C, E ir X. Sausas ir konservuotas maistas žmonai nelabai
tinka. Žmonos labai sudėtingai dresiruojamos - tam reikia pašvęsti porą
metų užsispyrimo ir kasdieninių pastangų. O rezultatai nevisada
pateisina tai - net gerai išdresiruotos žmonos ne visada teisingai
reaguoja į komandas, o kartais net pačios bando komanduoti. Optimali
temperatūra patalpoje, kur bus laikoma žmona, yra 20 laipsnių šilumos.
Žmoną reikia reguliariai vesti pasivaikščioti, nes jai reikia gryno oro
vystymuisi. Sąlyginių žmonos refleksų išvystymas yra toks pat, kaip ir
kitų naminių gyvunėlių - kad ji vykdytų jūsų komandas, reikia laikas nuo
laiko žadėti jai ką nors nupirkti. Žmonos, kaip ir katės, kartais turi
įprotį išeiti iš namų, bet, paprastai, grįžta. Žmonos nepakenčia namuose
pašalinių savo rūšies patelių ir dažnai pešasi su jomis. Tai gali
baigtis labai liūdnai. Retai žmonos sutinka būti laikomos akvariumuose
ar terariumuose, todėl geriausiai jas laikyti sausoje ir švarioje
patalpoje. Žmona daug laiko praleidžia rūpindamasi savo išvaizda. Tuo
momentu joms geriau netrukdyti, nes žmona su gražiu ir švariu kailiuku
atrodo kur kas gražiau ir jaučiasi geriau. Patalpą, kur yra laikoma
žmona, reikia reguliariai vėdinti. Mokslininkai iki šiol ginčijasi, ar
gali žmonos mąstyti, ir vienareikšmiškos nuomonės dar iki šiol neturi.
Jauni egzemplioriai gyvena pakankamai judrų gyvenimą, begiodami iš
vietos į vietą, o senesni daugiau laiko praleidžia savo užtvaroje.
Renkantis žmoną,reikia atkreipti dėmesį ne tik į eksterjerą, bet ir į
egzemplioriaus charakterį.
Jokiu būdu negalima pyktis su žmona ir nervinti jos - gali net įkasti.
Vedant žmoną pasivaikščioti, ją reikia stipriai laikyti, kitaip ji gali
  ištrūkti ir pabėgti. Tačiau pavadėliai žmonoms yra naudojami labai retai.
Žinokite, kad laisvėje žmonos gali nekontroliuojamai daugintis!
"Naminės žmonos" veislės išvedimo procesas prasidėjo dar akmens amžiuje,
kai vyrai gaudydavo miškuose laukines žmonas ir pratindavo jas prie
savęs. Žmona laiko vyrą bandos vadu ir todėl paklūsta jam. Jei žmona
pradeda vadu laikyti save, ji tampa netinkama tolimesnei eksplotacijai.
Laisvėje žmonos greitai sulaukėja.

Skaityti daugiau

Raudonkepuraitės istorija

Paskelbė milijonierius.lt 4 March 2013 | 0 Komentarai

Žymės: ,

Variantas I:

Gyveno kartą jaunas individas, vardu Raudonkepuraitė. Toji persona gyveno drauge su motina didelio gūdaus miško pakrašty. Kartą motina kreipėsi į jaunąjį individą prašydama nunešti senelei kraitelę šviežių vaisių ir ekologiškai švaraus vandens – ir visai ne dėl to (ir tai svarbu), kad nešioti pintinėles su maistu įprasta laikyti moterišku reikalu, o todėl, kad tokio pobūdžio aktas yra labai humaniškas ir stiprina bendruomeninius ryšius. Būtina pabrėžti, kad Raudonkepuraitės senelė nebuvo nei nukaršusi, nei ligota, priešingai – ji buvo pačiame kūrybinių ir fizinių jėgų žydėjime ir puikiai galėjo pati savimi pasirūpinti, kaip ir dera subrendusiai ir visavertei žmogiškai būtybei... Ir štai mūsų Raudonkepuraitė įžengė į tankų mišką. Daug kas mano, kad miškas – tai pavojinga, grėsminga vieta ir geriausia tenai neiti, bet Raudonkepuraitė nė kiek nesivaržė savo normaliai besivystančio seksualumo ir nekreipė dėmesio į jokius froidiškus pliurpalus. Beeidama pas senelę Raudonkepuraitė sutiko Vilką Pilką, šis pasidomėjo, ką ji nešasi kraitelėje. „Sveikus ir maistingus produktus savo senelei, kuri, beje, ir pati gali savimi pasirūpinti, kaip ir dera subrendusiai bei visavertei žmogiškajai būtybei“, – atsakė Raudonkepuraitė. Vilkas tarė: – Žinai, vaikeli, mažai mergaitei pavojinga vienai vaikščioti po mišką. – Jūsų seksiška pastaba labai užgauli, – atsakė jam Raudonkepuraitė, – bet aš į tokius dalykus nekreipiu dėmesio, nes žinau, kad tradicinis parijo ir atstumtojo statusas bei šios padėties sukeltas stresas suformavo specifinę (bet turinčią nepaneigiamą teisę egzistuoti) jūsų pasaulėžiūrą. O dabar atleiskite, man jau metas. Ir Raudonkepuraitė nužingsniavo takeliu. Bet Vilkas Pilkas, kurį jo varginga socialiai remtino asmens patirtis buvo išvadavusi iš vergiško pataikavimo vakarietiško mąstymo stereotipams, žinojo trumpesnį kelią į senelės namus. Jis įsiveržė į trobelę ir surijo senutę, žodžiu, pasielgė taip, kaip paprastai tokiais atvejais elgiasi plėšrūs žinduoliai. Paskui nepaisydamas tradicinės visuotinai jo atžvilgiu taikomos „vyriško elgesio“ sampratos užsimaukšlino senelės kyką, apsivilko naktinius marškinius, atsigulė į lovą ir ėmė laukti.
Raudonkepuraitė įėjo vidun ir tarė:
– Senele, atnešiau tau šiek tiek nekaloringo maisto be cholesterolio, nes esi protinga ir rūpestinga matriarchė.
Vilkas atsiliepė plonytėlaičiu balseliu:
– Prieik arčiau, vaikeli, aš tave blogai matau.
– Ak, visai užmiršau, kad esi optiškai neordinarinė, kaip kokia kurmienė, – pasakė Raudonkepuraitė.
– Na bet ir didelės tavo akytės!
– Žinai, mieloji, per savo amželį jos daug ko yra mačiusios. Daug mačiusios ir daug atleidusios.
– O nosytė, kokia didelė tavo nosytė! Norėjau pasakyti, santykinai didelė ir neabejotinai savaip patraukli.
– Ji nemažai uosčiusi, mieloji. Daug uosčiusi ir daug atleidusi.
– O kokie milžiniški tavo dantys!
– Žinai ką, – neištvėrė Vilkas Pilkas, – aš pats sau patinku toks, koks esu.
Sulig tais žodžiais jis iššoko iš po antklodės, stvėrė Raudonkepuraitę ir jau ruošėsi nedelsdamas suėsti. Raudonkepuraitė veriamai sukliko – tik jau nemanykit, kad ją šokiravo transvestitiška Vilko Pilko apranga, ji tik negalėjo susitaikyti su tokiu šiurkščiu kišimusi į jos asmeninį gyvenimą. Klyksmą išgirdo pro šalį einantis individas, kuris vertėsi malkų paruošomis (pats jis save vadino „malkakirtybos vadybininku“). Įbėgęs vidun, malkakirtybos vadybininkas pabandė pakeisti įvykių eigą. Bet vos tik jis užsimojo kirviu, Raudonkepuraitė ir Vilkas Pilkas labai pasipiktino.
– Ir ką gi jūs čia dabar darot? – paklausė Raudonkepuraitė.
Malkakirtybos vadybininkas tik sumirksėjo ir nesumojo, ką atsakyti.
– Jūs elgiatės kaip koks neandertalietis! – sušuko Raudonkepuraitė.
– Galva reikia galvoti, o ne kirviu. Šlykštus seksualinis maniakas! Gyvosios gamtos priešas! Nejau manot, kad be vyrų įsikišimo moterys ir vilkai savo problemų neišspręs? Čia senelė, įkvėpta aistringos dukraitės kalbos, iššoko iš vilko nasrų, atėmė iš malkakirtybos vadybininko kirvį ir nušniojo jam galvą. Kai šis nemalonus reikalas buvo atliktas, Raudonkepuraitė, senelė ir Vilkas Pilkas pasiekė konsensusą ir nubrėžė ateities gaires. Jie sukūrė alternatyvią šeimą, pagrįstą bendru darbu ir savitarpio supratimu, o paskui gyveno sau gūdžiame miške ilgai ir laimingai.

Skaityti daugiau

Belaukiant savaitgalio

Paskelbė milijonierius.lt 1 March 2013 | 0 Komentarai

Žymės: ,

Žmona:
- Brangusis, kaip pavadinsim savo sūnelį?
Vyras nusiima prezervatyvą, užriša.
- Jei išsilaisvins, pavadinsim Deividu Koperfildu.

Troleibuse, piko metu:
- Panele, jei jūs nenustosite taip prie manęs spaustis, aš, kaip doras vyriškis, būsiu priverstas jus vesti!

Jauna moteris ateina pas gydytoją:
- Daktare, kai tik aš atsiduriu viename kambaryje su vyru, man kyla nesulaikomas noras užsiimti seksu... Kas tai yra?
Daktaras, atsiseginėdamas kelnes: - Tai yra laimingas susitikimas!

Vyras ir moteris guli lovoje.
Ji: - Žinai koks skirtumas tarp tavęs ir kunigo?
- Ne, o koks?
- Jei atsistotų kunigui - tai būtų nuodėmė. O jei atsistotų tau - tai būtų fantastika.

Poručikas Rževskis iš užpakalio prieina prie merginos ir pareiškia:
- Oi, panele, ar galima su jumis susipažinti, aš jums tokį anekdotą papasakosiu, kad jums nuo juoko papai nukris!
Mergina, apšalusi nuo tokio įžūlumo, atsisuka.
Proučikas pratęsia: - Oi, aš matau, kad tą anekdotą kažkas jums jau papasakojo!

Vyras - žmonai:
- Viskas gerai, kas gerai baigiasi...
Žmona - vyrui: - Visi geri, kurie gerai baigia...

Tam kad, tuo pačiu metu, taptum homoseksualistu, impotentu, onanistu, egoistu, kiaule, ožiu, mėšlu, žmogumi be ateities, niekam nereikalingu, bepročiu, sergančiu didybės manija, kretinu, pasmerktu viskam blogiausiam, nevertam nieko, nesugebančiam nieko dėl girtuoklystės, paleistuviu, neseksualiu, kaltu dėl viso pasaulio nelaimių, alfonsu, sifilitiku, iškrypėliu, nepatikimu, urodu... ... tam tereikia, vieną vienintelį kartą pasakyti "Ne" vienai vienintelei moteriai.

Anksti ryte žmona žadina vyrą:
- Petrai, kelkis, laikas į darbą... Kelkis, Petrai... Ne, Petrai, tu VISAS kelkis...

Pas moteriškę atėjo meilužis. Na,sugulė... Staiga iš kito kambario pasigirsta:
-Ku ku,ku ku ku kū...
Meilužis klausia:
-Kas čia,laikrodis su gegute?
-Nea,tai mano paralyžuotas vyras...
K**va niekaip neištaria...

Sulaukė sūnus pilnametystės, tad nusprendė stoti į jūrininkus.
Ateina pas tėvą ir sako:
- Tėvai, turi daugiau gyvenimiškos patirties, patark ką man daryti, ko imtis iškeliaujant.
Tėvas nutaiso protingą miną ir sako:
- Na, rūbai ir visa kita nėra taip jau ir svarbu, duos tau ten aprangą.
Bet nepamiršk dviejų dalykų: nubėk į vaistinę ir nusipirk vaistų nuo pykinimo ir prezervatyvų. Žinai, laive siūbuos, supykins, o vaistai labai pravers. Na, o prezervatyvai... Žinai, sustosite dažnai prieplaukuose, o sekso visvien norėsis, o mylėtis su pirmomis pasitaikiusiomis ir be apsaugos, pavojinga. Na bet tu didelis, manau, pats supranti. O dabar bėk į vaistinę ir nusipirk ko sakiau.
Sūnus migam į vaistinę ir sugrįšta laimingas su vienu pakeliu prezervatyvų ir vaistų nuo pykinimo.
Tėvas: - Tu ką, durnas??? Daugiau nusipirk!
Nu ką, grįšta vaikinukas atgal į vaistinę ir dar kartą paprašo to paties vaistininko prezervatyvų ir vaistų nuo pykinimo. Grįšta.
Tėvas visai įsiuto: - Gi neužteks tau! Žinai, prezervatyvai ten brangūs bus, čia geriau nusipirk. Eik ir nusipirk dar, o jei ne tai pats nutempsiu už ausų.
Na ką, vėl nueina vaikinukas į ta pačią vaistinę, vėl paprašo to paties, bet vaistininkas galų gale neiškenčia:
- Nu vaikinas, tai ko tu ją pi*i atsiprašant, jei ji tokia baisi????

Vaikinas kavinėje sėdi su mergina. Geria konjaką. Po kiek laiko, jau gerokai įkaušęs, sako jai:
- Vat aš galvoju: tu man patinki, ar dar išgerti?

Skaityti daugiau

Trupiniai

Paskelbė milijonierius.lt 25 February 2013 | 0 Komentarai

Žymės:

- Tu vedei mane dėl pinigų!
- Taip, bet aš jau seniai juos atidirbau!

Negerai pripučiamų moterų nebūna. Būna tik silpni plaučiai.
Gėlininkai būna labai kuklūs, ypač tie, kurie augina aguonas ir kanapes.

Po karo Irakas bus padalintas į keturias okupacines zonas: E92, E95, E98 ir D.

Kokteilis "trys paršeliai": nusipirkite degtinės ir pasikvieskite du draugus!

Neseniai Lietuvos mokslininkai padarė tyrimą apie tai, ką sako Lietuvos gyventojai, užmynę ant grėblio. Tyrimo metu paaiškėjo, kad visi Lietuvos gyventojai yra rusai.

Jei galvoji, kad valdžiai į tave nusispjaut, pabandyk nors kartą nesumokėti mokesčių!

Po to, kai žalieji surengė akciją "Elkimės su gyvūnais žmogiškai", gyvūnai pasitarė ir nusprendė surengti akciją "Elkimės su žmonėmis žvėriškai".

Mėgstu savo vaikams dainuoti lopšines. Kartais jas dainuoju iki pat aušros, neretai - su draugais.

- Kai aš žiūriu į saulę, matau tave; kai aš žiūriu į mėnulį, matau tave; kai aš žiųriu į jūrą, matau tave. Gal gali pasitraukti?

- Atspėk mįslę: kas yra žalias ir tuo pat metu žydras? - paklausė krokodilas Gena, velniai glausdamasis prie Kulverstuko.

Moteris reikt nešioti ant rankų, tačiau dažnai jos užlipa ant sprando.

Kas bendro tarp blondinės ir Interneto? Labai daug vartotojų!

Vyrai turi būti panašūs į kavą: stiprūs, karšti ir neduodantys užmigti visą naktį. Deja, dauguma iš jų panašūs į kopijavimo aparatus: tinka tik reprodukcijai.

Jei kelių policija nenori imti kyšio, nusišypsokite ir perduokite linkėjimus televizijos žiūrovams!

Ar žinote kodėl per vestuves nuotaka būna apsirengusi baltai, o jaunikis - juodai? Tai tiesiog simbolizuoja gėrio pergalę prieš blogį.

Froidas išbandė daug visokiausių dalykų. Labiausiai jam patikusius pavadino iškrypimais.

Moteris - tai silpnas, bejėgis padaras, nuo kurio išsigelbėti nemanoma.

Ar žinote, kad kas sekundę, paprastu klavišo paspaudimu, mes mirtinai sutraiškome ne mažiau, nei tūkstantį mikrobų.

Atsibusti anksti - tai dar nereikia, kad su gaidžiais!

Mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis - nes darbo tu vis tiek nerasi....

Ką masto jūsų katė, kakodama ant kilimo kampo, esančio už fotelio?
Ji galvoja: "Na, suprantu, kad negalima. Bet juk nieko nėra, o be to tamsu, galų gale aš juk užkasiu..."

Mano pinigų man pakaks iki gyvenimo galo. Aišku, jei nieko nepirksiu ir nevalgysiu

Vyrų problemos atsiranda ne tada, kai moterys pradeda nusirenginėti už jūsų pinigus, o tada, kai jos pradeda rengtis už juos.

Ar norite pasidžiaugti Monos Lizos šypsena, nesilankydami Luvre? tiesiog paklauskite savo žmonos, kur ji padėjo jūs atlyginimą!

Jei jaučiate, kad viskas lyg ir tvarkoje, bet visgi kako trūksta, vadinasi, geriate bealkoholinį alų!

- Jūs nėštumo testus parduodate?
- O jums kokio, teigiamo ar neigiamo?

Mielos moterys, jei norite turėti daugiau laisvalaikio ir linksmai praleisti savaitgalius, išmokykite savo vyrus žvejoti!

Vakar 911 gelbėjimo tarnyboje pasigirdo nerimą keliantis skambutis. Gelbėtojai susinervino ir ragelio nutarė nekelti.

Skelbimas laikraštyje: Septynių studentų šeima norėtų išsinuomoti kambarį. Arba lovą. Arba bent jau lovos kamputį.

Netekėjusi moteris - kaip medžiojanti liūtė, o ištekėjusi - kaip sarginis šuo.

Gegutė ištekėjo už gaidžio, priperėjo jam kalakučiukų ir pabėgo su povu. Moralas: visi vyrai vienodi.

Skaityti daugiau

Juoduliai anglų kalba

Paskelbė milijonierius.lt 22 February 2013 | 0 Komentarai

Žymės: , ,

How do you turn a fox into an elephant?
Marry It!

What is the difference between a battery and a woman?
A battery has a positive side.

What are the three fastest means of communication?
1) Television
2) Telephone
3) Telawoman

How are fat girls and mopeds alike?
They're both fun to ride until your friends find out.

What should you give a woman who has everything?
A man to show her how to work it.

Why is the space between a woman's breasts and her hips called a waist?
Because you could easily fit another pair of tits in there.

How do you make 5 pounds of fat look good?
Put a nipple on it.

Why do women rub their eyes when they wake up?
Because they don't have balls to scratch.

Why do women fake orgasms?
Because they think men care.

What do you say to a woman with 2 black eyes?
Nothing, she's been told twice already.

If your wife keeps coming out of the kitchen to nag at you, what have you done wrong?
Made her chain too long

How many men does it take to open a beer?
None. It should be opened when she brings it.

Why do women have smaller feet than men?
It's one of those 'evolutionary things' that allows them to stand closer to the kitchen sink.

How do you know when a woman is about to say something smart?
When she starts a sentence with 'A man once told me...'

How do you fix a woman's watch?
You don't. There is a clock on the oven.

Why do men pass gas more than women?
Because women can't shut up long enough to build up the required pressure.

If your dog is barking at the back door and your wife is yelling at the front door, who do you let in first?
The dog, of course. He'll shut up once you let him in.

I married a Miss Right. I just didn't know her first name was Always.

Scientists have discovered a food that diminishes a woman's sex drive by 90%..
It's called a Wedding Cake.

Why do men die before their wives?
They want to.

Skaityti daugiau

Trupiniai

Paskelbė milijonierius.lt 18 February 2013 | 0 Komentarai

Žymės:

Jeigu negali išsirinkti geros valdžios, išsirink gerą alų.
Paslaptis - greičiausiai plintanti informacija.
Niekada nevėlu sugadinti pirmąjį įspūdį.
Jūs man patinkat. Primenat mane, kai buvau jaunas ir kvailas.
Mąstymui reikalingos smegenys, nekalbant jau apie žmogų.
Krizė man padėjo atsistoti ant kojų. Už nesumokėtas paskolas bankas atėmė automobilį.
Asmeniškai aš investuoju pinigus į degtinę. Kurgi daugiau galima gauti 40%?
Eina du "kyslotnikai". Vienas su spalvotais raiteliais, kitas irgi į galvą gaus.
Mano žmona - gera, o kitų - dar blogesnės!
Gerai pagalvojus, viduriavimas - tai ne liga, o laiko praleidimo būdas.
Lietuvos mokslininkai nustatė, kad net pusės žmonių intelektas yra žemesnis, nei vidutinis!
Ateityje vyrai gyvens su vyrais..nes su moterimis neįmanoma galo su galu sudurti.
Įžymybė - tai žmogus, kuris visą gyvenimą dirba tam, kad jį atpažintų ant kiekvieno kampo, o paskui nešioja tamsius akinius, kad pasislėpti nuo gerbėjų.
Moterų devizas: mes gimėm tam, kad pinigus paverstume dulkėmis!
Duokite studentui atramos tašką ir jis... užmigs.
ELTA praneša: įkaitus pagrobę teroristai vėl sušvelnino savo reikalavimus. Jei anksčiau jie reikalavo lėktuvo ir 30 milijonų dolerių, tai dabar jie prašo butelio degtinės, dviejų saldainių ir dviračio. Derybos tęsiamos.
Norėtųsi gyventi kaip visi, bet sąžinė neleidžia.
Skelbimas: "Patyręs chirurgas prastam šokėjui padės tapti geru operos dainininku".
Sako, genialumas tai liga. Nėra ko bijoti: atrodote visiškai sveikas.

Skaityti daugiau

Juodasis penktadienis

Paskelbė milijonierius.lt 15 February 2013 | 0 Komentarai

Žymės: ,

Susitinka du vyrai vienas ir sako:
- Girdjau tavo žmona neseniai gimdė?
- Taip atsako antras.
- O kas gimė? - klausia pirmas.
- Berniukas atsako antras.
- O kaip pavadinot? - klausia pirmas.
- Onyte - jam atsako.
- Kaip tai berniukas, o Onytė?
- Ai gydytojai ne tą virkštelę nukirpo.

Skaityti daugiau

Spintos istorija

Paskelbė milijonierius.lt 13 February 2013 | 0 Komentarai

Žymės:

Jaukumas

Grįžęs namo, rūbų spintoj randu kažkokį poną… Tyliai užveriu duris ir ilgai stoviu kitoj pusėj. Širdin smelkiasi tylus džiaugsmas. Kitur taigi blakės, tarakonai įsimeta… Vadinas, čia geri namai.

Skaityti daugiau

Sunkus pirmadienis

Paskelbė milijonierius.lt 11 February 2013 | 0 Komentarai

Žymės:

Žmogeliui skubiai prireikė kažkur pernakvoti, mat užsilaikė iki vėlaus vakaro svetimame mieste. Užėjo jis į viešbutį, o jam ten sako:
- Atleiskite, neturime laisvų kambarių?
- Na, bent kažkokį?
- Ne...
- Matot, man nėra kur pernakvoti, labai reikia.
- Hmmm... Suprantate, mes turime vieną kambarį. Šiaip jau "liuksą". Bet...
- Na? Aš sutinku su bet kokiom sąlygom.
- Suprantate, ten jau 9 žmonės pasikorė...
- Na, aš nebijau, man tiks ir toks kambarys.
Nuveda jį į kambarį, žmogelis apsižvalgo ir klausia:
- Sakykit, o kaip čia galima pasikarti? Taigi net virvės nėra kur pririšti?
- Na, paprastai, ant durų rankenos.
- Negali būti? Kaip tai įmanoma? Netikiu!
- A, tai jūs irgi būsite toks smalsuolis?

Skaityti daugiau

Pagaliau jis, penktadienis

Paskelbė milijonierius.lt 8 February 2013 | 0 Komentarai

Žymės: , ,

Mano šlaunys storos, gerai, kad bent pilvas jas pridengia.
Vienintelė nauda iš sporto kasdien - numirsi sveikas.
Aš nebėgioju rytais, nes bijau, kad kava išsilaistys iš puoduko.
Mankštą rytais reikia daryti labai anksti, kol dar smegenys nesuprato, kas vyksta.
Aš sportuočiau, tačiau kol kąs nesu tam pasiruošęs psichologiškai.
Kai mane apima depresija, išeinu į gatvę pasižiūrėti į rytais bėgiojančius žmones ir nuotaiką iš karto pasitaiso.
Suprantu, jog yra daug didesnių vargšų nei aš.

Skaityti daugiau