Spintos istorija

Paskelbė milijonierius.lt 13 February 2013 | 0 Komentarai

Žymės:

Jaukumas

Grįžęs namo, rūbų spintoj randu kažkokį poną… Tyliai užveriu duris ir ilgai stoviu kitoj pusėj. Širdin smelkiasi tylus džiaugsmas. Kitur taigi blakės, tarakonai įsimeta… Vadinas, čia geri namai.

Jaukinimas

Kitąsyk grįžtu namo, atidarau spintos duris - pono nėr… Tampa liūdna. Gal kitur jam geriau? Bet gal išėjo tik maisto pasiieškot? Padedu spintoj duonos ir lašinių, pastatau degtinės butelį. Gal sugrįš…

Moksliniai tyrimai

Apžiūrėjęs spintą, neradau durų į lauką. Todėl man mįslė, kaip ten atsiranda žmonės. Bet AR man tokias mįsles spręst? Spintų pasaulis… Pėdkelnių pasaulis… Tai vadinamieji paraleliniai pasauliai. Ten kitokie dėsniai. Todėl kitąsyk jau nebesistebiu spintoj radęs poną su žmonos pėdkelnėm rankoj.

Švelnumas

Vėl grįžtu iš kelionės… Ilgai stoviu miegamojo tarpdury, žiūrėdamas, kaip jie kruta Po antklode. Norisi kilstelt ir pasižiūrėt, kas ten vyksta. Bet nedrįstu. Žmona - mano. Bet vyras tai - svetimas! Nežinia, ką pagalvos. Panašu, lyg būtų kokią brangenybę radę ir negalėtų pasidalint. Tik kad nieko tokio pas mus nėr… Atsargiai įlipu į spintą ir užsidarau. Jei norės, vėliau patys papasakos.

Viršenybė

Atrodo, jau švinta. Pabeldžiu iš vidaus. - Kas ten? - niurna ponas. Maniškė numoja ranka. - Kas ten bus spintoj… Ponas ropščiasi iš lovos, žiovaudamas dūlina į tualetą. Aš išlipu iš spintos ir, demonstratyviai pakėlęs užpakalinę koją, lieju ant fikuso. Tepajunta, kas čia šeimininkas.